Dalyvavimas

Kas gali dalyvauti ir kiek kainuoja?

"Įgūdžių laboratorija" skirta:

Jaunuoliams (16-29 metų amžiaus), kurie susiduria su socialiniais ar sveikatos sunkumais, patiria diskriminaciją. „Įgūdžių laboratorijoje” saugią aplinką randa jaunuoliai, kurie auga arba augo vaikų globos institucijose ar šeimose, kurioms taikoma atvejo vadyba. Pagalba teikiama jaunuoliams, kurie yra linkę pažeisti taisykles, yra padarę teisės normų pažeidimus, taikomos bausmės vykdymo priemonės, žalingai vartoja psichiką veikiančias medžiagas. Į „Įgūdžių laboratorija” stovyklą kviečiami jaunuoliai, kurie patiria pagrįstą riziką iškristi iš švietimo sistemos, nesimoko ir nedirba.

Kriterijai

Į kainą įskaičiuota

Projektų nefinansuojamos vietos:

į projektų nefinansuojamas vietas gali pretenduoti visoje Lietuvoje gyvenantis jaunuoliai, kurie atitinka šiuos kriterijus.

Kriterijai

Į kainą įskaičiuota

Nefinansuojamos vietos kaina

Stovyklos kaina vienam žmogui 1740 Eur

Jei kyla klausimų, prašome kreiptis: