Apie mus

ĮGŪDŽIŲ LABORATORIJA

Pirmoji Lietuvoje alternatyvi mokykla jaunų žmonių bendruomenei, kurios tikslas – įgalinti jauną žmogų asmeniniam pokyčiui, siekiant stiprinti socialinius ir darbinius įgūdžius.

Pameistrystė

Jaunuoliai, mėnesį laiko, kartu su meistrų pagalba stiprina savo darbinius įgūdžius mokydamiesi pasirinkto amato. Kiekvienas jaunuolis gauna tiek teorinių, tiek praktinių žinių, kurias pritaiko kurdamas savo asmeninį projektą. Atsižvelgiant į poreikius ir mokymosi galimybes, ugdymas vyksta mažose grupelėse po 5 žmones.

Bendruomenė

Stovyklos metu daug dėmesio yra skiriama jauno žmogaus santykio su kitais kūrimui. Mėnesį laiko 10 jaunų žmonių gyvena viename name, kur patys nustato bendro gyvenimo taisykles, skirstosi buities darbus bei kartu organizuoja savo laisvalaikį.

Profesionali komanda

Su grupe ir su kiekvienu programos dalyviu individualiai Įgūdžių laboratorijoje dirba jaunimo darbuotojai, užimtumo specialistai ir psichologai. Stovyklos metu grupės vadovai užtikrina sklandų 10 jaunuolių grupės gyvenimą ir mokymosi procesą, organizuoja dienos refleksijas, reaguoja ir padeda spręsti konfliktines situacijas, atliepia jaunuolių poreikius, užtikrina darbotvarkės plano laikymąsi, kitų dalyvių saugumą, ugdo dalyvių bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, stiprina komandinį darbą, skatina jaunuolio iniciatyvumą ir savarankiškumą, organizuoja laisvalaikį.

Individualus požiūris

Su specialisto pagalba yra sudaromas individualus planas mokymosi kokybei gerinti. Siekiant, kad augimo procesas būtų kokybiškas, yra labai svarbu jaunam žmogui suteikti palydėjimą ir palaikymą. Todėl atsižvelgus į poreikius ir galimybes individualaus plano metu yra sudaroma galimybė jaunam žmogui ir po stovyklos gauti reikiama pagalbą, kad mokymosi procesas nenutrūktų.
Vertybės

Dirbant su jaunais žmonėmis ir siekiant mokymosi procesą padaryti kūrybišką, įdomų ir
įtraukianti yra labai svarbu sukurti tam tinkamas sąlygas. Savo darbe mes tikime, kad svarbiausi yra keli dalykai, kurie lemia ugdymo proceso kokybę. Dirbdami ir siekdami
rezultato mes visų pirmą kuriam saugų santykį tarp jauno žmogaus ir darbuotojo. Lygiavertis ir pasitikėjimu grįstas santykis sudaro sąlygas jaunam žmogui būti priimtam, suprastam ir išgirstam.

Stovyklos metu neformalus ugdymas vyksta specifinėje aplinkoje, kurioje jauni asmenys gali imtis atsakomybės už save nebijant patirti neigiamas pasekmes. Jaunuoliai yra skatinami išbandyti save, kad galėtų įgauti patirties reikalingos jų amžiaus tarpsnyje.

Įgūdžių laboratorijoje visas mokymosi procesas yra grindžiamas patyrimu. Tik patirdamas ir suvokdamas savo patirtį jaunas žmogus gali augti ir tobulėti.

Ugdantis santykis

Saugi aplinka

Mokymasis iš patirties

Kada ir kur?

Stovyklos vyksta Antalieptės miestelyje įsikūrusiame Inovatorių slėnyje, istorijos, išskirtinės gamtos ir kūrybos apsuptyje.

Sužinok, kaip gali dalyvauti

Esame atviri ir laukiame visų, kuriems norisi pokyčio

Partneriai

Bendradarbiaujant su įvairiomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis kartu siekiame, kad kokybiškos paslaugos būtų prieinamos kiekvienam jaunam žmogui, kuriam jos yra reikalingos
Lietuvos probacijos tarnyba Panevežio skyrius
Inovatorių slėnis
Nacionalinis socialinės integracijos institutas
Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Amatų mokykla Sodžiaus meistrai
Antalieptės seniūnija

Utenos specialioji mokykla – daugiafunkcinis centras;
Zarasų socialinės globos namai;
Ignalinos rajono neįgaliųjų draugija;

Utenos vaiko ir gerovės centras;
Antazavės vaikų globos namai;
Aulelių vaikų globos namai

Utenos AJC;
Molėtų AJC;
Zarasų AJC;
Antalieptės mobilaus jaunimo taškas;

Utenos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė;
Seniūnijų socialiniai darbuotojai – atvejų vadybininkai;
Seniūnijų seniūnai

Ignalinos socialinių paslaugų centras;
Anykščių socialinių paslaugų centras;
Zarasų socialinių paslaugų centras;

UAB Visagino linija

Rėmėjai