Pirmoji Lietuvoje alternatyvi mokykla jaunų žmonių bendruomenei, kurios tikslas – įgalinti jauną žmogų asmeniniam pokyčiui, stiprinrinant socialinius ir darbinius įgūdžius.
Įgūdžių laboratorija – tai mėnesio laiko trukmės stovykla sunkumus patiriantiems jauniems žmonėms. Stovyklos metu, pakeitus įprastą aplinką, sulaukus paramos iš specialistų ir ugdant socialinius bei darbinius įgūdžius jaunuoliai yra įgalinami reikšmingiems pokyčiams jų gyvenime. 

Įgūdžių laboratorijos veiklos principai

Bendruomenė

Stovyklos metu daug dėmesio yra skiriama jauno žmogaus santykio su kitais kūrimui. Mėnesį laiko 10 jaunų žmonių gyvena viename name, kur patys nustato bendro gyvenimo taisykles, skirstosi buities darbus bei kartu organizuoja savo laisvalaikį.

Individualus požiūris

Su specialisto pagalba yra sudaromas individualus planas mokymosi kokybei gerinti. Siekiant, kad augimo procesas būtų kokybiškas, yra labai svarbu jaunam žmogui suteikti palydėjimą ir palaikymą. Todėl atsižvelgus į poreikius ir galimybes individualaus plano metu yra sudaroma galimybė jaunam žmogui ir po stovyklos gauti reikiama pagalbą.

Pameistrystė

Jaunuoliai, kartu su meistrų pagalba, stiprina savo darbinius įgūdžius mokydamiesi amato. Kiekvienas jaunuolis gauna tiek teorinių, tiek praktinių žinių, kurias pritaiko kurdamas savo asmeninį projektą. Ugdymas vyksta mažose grupelėse po 5 žmones.

Profesionali komanda

Komandą sudaro jaunimo darbuotojai, socialiniai darbuotojai, užimtumo specialistai ir psichologai. Komanda užtikrina sklandų grupės gyvenimą ir mokymosi procesą, organizuoja refleksijas, reaguoja ir padeda spręsti konfliktines situacijas, atliepia jaunuolių poreikius, ugdo dalyvių bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, stiprina komandinį darbą, skatina jaunuolio iniciatyvumą ir savarankiškumą.

Komanda

Inga
Darius
Sandra
Agnė

Įgūdžių namai

Jaunuoliai mėnesį laiko gyvena saugiuose namuose, kurie yra pritaikyti jaunų žmonių poreikiams. Gyvenamieji kambariai, virtuvė, valgomasis, poilsio ir darbo salė, kitos erdvės, yra kuriamos pačių jaunų žmonių jas remontuojant ir jaukiai įrengiant. Kiekviena jaunuolių grupė palieka šiltą pėdsaką sukurdama interjero detales. Jaunuoliai skatinami mąstyti, gyventi ir kurti tvariai, kuriant iš antrinio diziano medžiagų.
O šiltais vakaro vakarais laisvalaikį labai smagu leisti ant stogo terasos stebint žvaigždes.

Įgūdžių dirbtuvės

Įgūdžių laboratorijos darbo metodika paremta individualiu požiūriu ir aiškia dienotvarke. Penkias darbo dienas jaunuoliai aktyviai dalyvauja ugdomosiose veiklose. Kiekvieną dieną suplanuotos ugdomosios veiklos trunka 8 valandas. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio pusę dienos vyksta socialinių įgūdžių ugdymo grupiniai užsiėmimai, o po pietų jaunuoliai ugdo darbinius įgūdžius dirbdami su medžiu bei gamindami valgyti. Penktadienį pusę dienos jaunuoliai dalyvauja psichoedukaciniuose užsiėmimuose, o po pietų įsitraukia į bendruomenines veiklas. Mėnesio laiko stovyklos metu palaipsniui ugdomas jaunuolių savarankiškumas ir iniciatyvumas, skatinant įvardinti problemines sritis, kurias norėtų tobulinti. Individualių konsultacijų metu teikiama pagalba sprendžiant užimtumo, socialines bei psichologines problemas. Šeštadieniai yra skirti ugdyti tikslingos laisvalaikio leidimo įgūdžius. O sekmadienius mes vadiname „bimbadieniais”, tačiau jau po pietų jaunuoliai prašo veiklos.

Rezultatai, kuriais didžiuojamės

3

233

stovyklų dalyviai
2

199

kartu dirbo stovyklai pasibaigus
4

65

grįžo į švietimo sistemą
5

81

išliko ugdymo įstaigose
1

53

susirado darbą

Remėjai ir partneriai

Susisiekim